attack

  1. A

    Denial of Service Attack DDos saldırısı Nedir ?

    Denial-of-service attack olarak açılımı yapılır en çok bilinen ado DDos'tur. internete bağlı bir hostun hizmetini geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarını veya bilgilerini asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefler siber saldırıdır. DoS genel olarak...