Kurian Port açılmıyor bu hakkinda bilgi sahibi biri bana yardimci olabilirmi

Katılım
26 Ara 2020
Mesajlar
13
Tepkime puanı
3
Puanları
3
Yaş
35
Konum
Esenyurt
Merhaba Kurian Portu açamıyorum sebebini anlayamadım bana yardımcı olurmusunuz
 

Ekli dosyalar

  • 20210614_020938.jpg
    20210614_020938.jpg
    2.2 MB · Görüntüleme: 5
Katılım
26 Ara 2020
Mesajlar
13
Tepkime puanı
3
Puanları
3
Yaş
35
Konum
Esenyurt
Uskowar database kullanıyorum sizden ricam nereye bakmam gerekiyor foto lazim sa foto atayım hata tesbiti için suan çalıştığım için vaktim yok tw. İçin bana tarif edin ben o yoll ile gideyim yapmak için
 
Katılım
4 Kas 2020
Mesajlar
67
Tepkime puanı
5
Puanları
4
Yaş
33
USE [KO_DATABASE_SERVER_001]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[CREATE_NEW_CHAR] Script Date: 14.06.2021 19:49:20 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
/* Eyyy Forum Kullanıcıları... Artık Toplamak Yerine Oturun Biraz Mantığınızı Yürütün.Çalanlardan Kopyala Yapıştır Yapmayı Bırakın...*/
-- =============================================
-- Author: TheThyke
-- Create date: 13.10.2017
-- Update date: 13.10.2017
-- Notes :
/* Return Values:
-1 : Disconnect
0 : Successful
1 : You cannot create anymore characters.
2 : The selected nation and the race does not match.
3 : This ID is already used on another character.
4 : Failed creating Database
5 : You cannot use this character ID.
6 : Please enter your character ID.
7 : Please select a race.
8 : This race is not available yet.
9 : Please select a specialty.
10 : There are stat points still remaining.
11+ 0- : Unkown Error (No packet)
*/
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]
@strAccountID varchar(21),
@index tinyint,
@strCharID varchar(21),
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bFace tinyint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint
AS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARE @bNation tinyint,@bCharCount tinyint,@bCount tinyint

/*--===================KURIAN KAPATMA==================
IF @bRace = 6 OR @bRace = 14
RETURN 4
--===================================================*/

SELECT @bNation = bNation, @bCharCount = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @strAccountID

IF (@bNation = 1 AND @bRace > 10)
RETURN 2
ELSE IF (@bNation = 2 AND @bRace < 10)
RETURN 2
ELSE IF (@bNation <> 1 AND @bNation <> 2)
RETURN 2

IF (dbo.IsValidCharacters(@strCharID) = 1)
RETURN 5

SELECT @bCount = COUNT(strUserID) FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID
IF (@bCount > 0)
RETURN 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEGIN TRAN
IF (@index = 0)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 1)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 2)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 3)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID4 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID

IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

BEGIN
/* Karater Oluşturma */
INSERT INTO USERDATA (strUserID, Nation, Race, Class, HairRGB, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha)
VALUES (@strCharID, @bNation, @bRace, @sClass, @nHair, @bFace, @bStr, @bSta, @bDex, @bIntel, @bCha)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Skill Data Oluşturma*/
INSERT INTO USERDATA_SKILLSHORTCUT (strCharID, nCount, strSkillData) VALUES (@strCharID, 0, 0x00)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Skill Bar Oluşturma */
INSERT INTO USER_SAVED_MAGIC (strCharID, nSkill1, nDuring1, nSkill2, nDuring2, nSkill3, nDuring3, nSkill4, nDuring4, nSkill5, nDuring5, nSkill6, nDuring6, nSkill7, nDuring7, nSkill8, nDuring8, nSkill9, nDuring9, nSkill10, nDuring10 )
VALUES (@strCharID, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* User Clan Bilgileri Oluşturma*/
INSERT INTO USER_KNIGHTDATA (sClanID,strUserID,nDonatedNP,strMemo,fame,sClass,[level],lastLogin,Loyalty) VALUES (0,@strCharID,0,'',0,@sClass,1,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/*Karakter Başlangıç Hediyesini Yollama */
INSERT INTO MAIL_BOX (strSenderID, strRecipientID, strSubject, strMessage, bType, nItemID, sCount, sDurability)
SELECT SenderID, @strCharID, ItemName, ItemDescription, LetterType, ItemID, ItemCount, ItemDuration FROM LETTER_GIFT WHERE SendingStatus = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Achieve Başlangıç Oluşturma*/
--Status 1: Bütün Görevler Yapılmamış Olarak Başlasın.
--Status 2: Bütün Görevler Yapılmış Olarak Başlasın.
INSERT INTO USER_ACHIEVE_DATA(strUserID,sCoverID,sSkillID,sAchieveCount,strAchieve) SELECT @strCharID,sCoverID,sSkillID,sAchieveCount,strAchieve FROM USER_ACHIEVE_LOAD_DATA WHERE sStatus = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Genie Oluşturma*/
INSERT INTO USER_GENIE_DATA (strUserID,sGenieTime,strGenieOptions,sFirstUsingGenie) VALUES (@strCharID,0,0x00,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* User Seal Exp Oluşturma*/
INSERT INTO USER_SEAL_EXP (strUserID,sSealedExp) VALUES (@strCharID,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Return Data*/
INSERT INTO USER_RETURN_DATA (strCharID,ReturnSymbolisOK,ReturnisLogOutTime,ReturnSymbolTime) VALUES (@strCharID,0,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Quest Data */
INSERT INTO USER_QUEST_DATA (strUserID,sQuestCount,strQuest) VALUES (@strCharID,0,0x00)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_QUEST_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Quest Closed Skill Data*/
INSERT INTO QUEST_SKILLS_CLOSED_DATA (strUserID,strQuestSkill,strQuestSkillCount,strCheck) VALUES (@strCharID,0x00,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_QUEST_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM QUEST_SKILLS_CLOSED_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Başlangıç*/
--EXEC LOAD_NEW_CHAR_VALUE @StrCharID , @sClass
UPDATE TB_USER set CashPoint = '50000'
UPDATE TB_USER set BonusCashPoint = '55000'
END

IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

COMMIT TRAN
RETURN 0Bunu bi dene istersen New Query den F5 ile işle
 
Katılım
26 Ara 2020
Mesajlar
13
Tepkime puanı
3
Puanları
3
Yaş
35
Konum
Esenyurt
Bu kod armyguard db den mi orda da l bunla aynı benzer var denedim aynı böyle bir kod denedikten sonra bana database diye hata verdi yine kurian port u ama sen diyorsan bu O değil denerim haber ederim
 
Üst