Kurian Port açılmıyor bu hakkinda bilgi sahibi biri bana yardimci olabilirmi

  • Konbuyu başlatan yunus272758
  • Başlangıç tarihi
Kurian Port açılmıyor bu hakkinda bilgi sahibi biri bana yardimci olabilirmi
yunus272758
4
982
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!
Y

yunus272758

Merhaba Kurian Portu açamıyorum sebebini anlayamadım bana yardımcı olurmusunuz
 

Ekli dosyalar

  • 20210614_020938.jpg
    20210614_020938.jpg
    2.2 MB · Görüntüleme: 5
4 Kas 2020
240
2
24
USE [KO_DATABASE_SERVER_001]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[CREATE_NEW_CHAR] Script Date: 14.06.2021 19:49:20 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
/* Eyyy Forum Kullanıcıları... Artık Toplamak Yerine Oturun Biraz Mantığınızı Yürütün.Çalanlardan Kopyala Yapıştır Yapmayı Bırakın...*/
-- =============================================
-- Author: TheThyke
-- Create date: 13.10.2017
-- Update date: 13.10.2017
-- Notes :
/* Return Values:
-1 : Disconnect
0 : Successful
1 : You cannot create anymore characters.
2 : The selected nation and the race does not match.
3 : This ID is already used on another character.
4 : Failed creating Database
5 : You cannot use this character ID.
6 : Please enter your character ID.
7 : Please select a race.
8 : This race is not available yet.
9 : Please select a specialty.
10 : There are stat points still remaining.
11+ 0- : Unkown Error (No packet)
*/
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]
@strAccountID varchar(21),
@index tinyint,
@strCharID varchar(21),
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bFace tinyint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint
AS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARE @bNation tinyint,@bCharCount tinyint,@bCount tinyint

/*--===================KURIAN KAPATMA==================
IF @bRace = 6 OR @bRace = 14
RETURN 4
--===================================================*/

SELECT @bNation = bNation, @bCharCount = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @strAccountID

IF (@bNation = 1 AND @bRace > 10)
RETURN 2
ELSE IF (@bNation = 2 AND @bRace < 10)
RETURN 2
ELSE IF (@bNation <> 1 AND @bNation <> 2)
RETURN 2

IF (dbo.IsValidCharacters(@strCharID) = 1)
RETURN 5

SELECT @bCount = COUNT(strUserID) FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID
IF (@bCount > 0)
RETURN 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEGIN TRAN
IF (@index = 0)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 1)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 2)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 3)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID4 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID

IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

BEGIN
/* Karater Oluşturma */
INSERT INTO USERDATA (strUserID, Nation, Race, Class, HairRGB, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha)
VALUES (@strCharID, @bNation, @bRace, @sClass, @nHair, @bFace, @bStr, @bSta, @bDex, @bIntel, @bCha)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Skill Data Oluşturma*/
INSERT INTO USERDATA_SKILLSHORTCUT (strCharID, nCount, strSkillData) VALUES (@strCharID, 0, 0x00)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Skill Bar Oluşturma */
INSERT INTO USER_SAVED_MAGIC (strCharID, nSkill1, nDuring1, nSkill2, nDuring2, nSkill3, nDuring3, nSkill4, nDuring4, nSkill5, nDuring5, nSkill6, nDuring6, nSkill7, nDuring7, nSkill8, nDuring8, nSkill9, nDuring9, nSkill10, nDuring10 )
VALUES (@strCharID, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* User Clan Bilgileri Oluşturma*/
INSERT INTO USER_KNIGHTDATA (sClanID,strUserID,nDonatedNP,strMemo,fame,sClass,[level],lastLogin,Loyalty) VALUES (0,@strCharID,0,'',0,@sClass,1,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/*Karakter Başlangıç Hediyesini Yollama */
INSERT INTO MAIL_BOX (strSenderID, strRecipientID, strSubject, strMessage, bType, nItemID, sCount, sDurability)
SELECT SenderID, @strCharID, ItemName, ItemDescription, LetterType, ItemID, ItemCount, ItemDuration FROM LETTER_GIFT WHERE SendingStatus = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Achieve Başlangıç Oluşturma*/
--Status 1: Bütün Görevler Yapılmamış Olarak Başlasın.
--Status 2: Bütün Görevler Yapılmış Olarak Başlasın.
INSERT INTO USER_ACHIEVE_DATA(strUserID,sCoverID,sSkillID,sAchieveCount,strAchieve) SELECT @strCharID,sCoverID,sSkillID,sAchieveCount,strAchieve FROM USER_ACHIEVE_LOAD_DATA WHERE sStatus = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Genie Oluşturma*/
INSERT INTO USER_GENIE_DATA (strUserID,sGenieTime,strGenieOptions,sFirstUsingGenie) VALUES (@strCharID,0,0x00,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* User Seal Exp Oluşturma*/
INSERT INTO USER_SEAL_EXP (strUserID,sSealedExp) VALUES (@strCharID,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Return Data*/
INSERT INTO USER_RETURN_DATA (strCharID,ReturnSymbolisOK,ReturnisLogOutTime,ReturnSymbolTime) VALUES (@strCharID,0,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Quest Data */
INSERT INTO USER_QUEST_DATA (strUserID,sQuestCount,strQuest) VALUES (@strCharID,0,0x00)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_QUEST_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Quest Closed Skill Data*/
INSERT INTO QUEST_SKILLS_CLOSED_DATA (strUserID,strQuestSkill,strQuestSkillCount,strCheck) VALUES (@strCharID,0x00,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_QUEST_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM QUEST_SKILLS_CLOSED_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Başlangıç*/
--EXEC LOAD_NEW_CHAR_VALUE @StrCharID , @sClass
UPDATE TB_USER set CashPoint = '50000'
UPDATE TB_USER set BonusCashPoint = '55000'
END

IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

COMMIT TRAN
RETURN 0Bunu bi dene istersen New Query den F5 ile işle
 
Y

yunus272758

Bu kod armyguard db den mi orda da l bunla aynı benzer var denedim aynı böyle bir kod denedikten sonra bana database diye hata verdi yine kurian port u ama sen diyorsan bu O değil denerim haber ederim
 
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!