Master & Skiller'ı nasıl açarım ve 83. seviyeye nasıl başlarım?

hohoho

Üye
Katılım
2 Eyl 2020
Mesajlar
10
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Yaş
23
Master & Skiller'ı nasıl açarım ve 83. seviyeye nasıl başlarım?
( Ben Koreliyim, bu yüzden bir tercüman kullandım. Affedersiniz. Lütfen sorularıma cevap verin. )ALTER PROCEDURE [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]
@strAccountID varchar(21),
@index tinyint,
@strCharID varchar(21),
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bFace tinyint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint
AS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARE @bNation tinyint,@bCharCount tinyint,@bCount tinyint

/*--===================KURIAN KAPATMA==================
IF @bRace = 6 OR @bRace = 14
RETURN 4
--===================================================*/

SELECT @bNation = bNation, @bCharCount = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @strAccountID

IF (@bNation = 1 AND @bRace > 10)
RETURN 2
ELSE IF (@bNation = 2 AND @bRace < 10)
RETURN 2
ELSE IF (@bNation <> 1 AND @bNation <> 2)
RETURN 2

IF (dbo.IsValidCharacters(@strCharID) = 1)
RETURN 5

SELECT @bCount = COUNT(strUserID) FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID
IF (@bCount > 0)
RETURN 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEGIN TRAN
IF (@index = 0)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 1)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 2)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID
ELSE IF (@index = 3)
UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID4 = @strCharID, bCharNum += 1 WHERE strAccountID = @strAccountID

IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

BEGIN
/* Karater Oluşturma */
INSERT INTO USERDATA (strUserID, Nation, Race, Class, HairRGB, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha)
VALUES (@strCharID, @bNation, @bRace, @sClass, @nHair, @bFace, @bStr, @bSta, @bDex, @bIntel, @bCha)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Skill Data Oluşturma*/
INSERT INTO USERDATA_SKILLSHORTCUT (strCharID, nCount, strSkillData) VALUES (@strCharID, 0, 0x00)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Skill Bar Oluşturma */
INSERT INTO USER_SAVED_MAGIC (strCharID, nSkill1, nDuring1, nSkill2, nDuring2, nSkill3, nDuring3, nSkill4, nDuring4, nSkill5, nDuring5, nSkill6, nDuring6, nSkill7, nDuring7, nSkill8, nDuring8, nSkill9, nDuring9, nSkill10, nDuring10 )
VALUES (@strCharID, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* User Clan Bilgileri Oluşturma*/
INSERT INTO USER_KNIGHTDATA (sClanID,strUserID,nDonatedNP,strMemo,fame,sClass,[level],lastLogin,Loyalty) VALUES (0,@strCharID,0,'',0,@sClass,1,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/*Karakter Başlangıç Hediyesini Yollama */
INSERT INTO MAIL_BOX (strSenderID, strRecipientID, strSubject, strMessage, bType, nItemID, sCount, sDurability)
SELECT SenderID, @strCharID, ItemName, ItemDescription, LetterType, ItemID, ItemCount, ItemDuration FROM LETTER_GIFT WHERE SendingStatus = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Achieve Başlangıç Oluşturma*/
--Status 1: Bütün Görevler Yapılmamış Olarak Başlasın.
--Status 2: Bütün Görevler Yapılmış Olarak Başlasın.
INSERT INTO USER_ACHIEVE_DATA(strUserID,sCoverID,sSkillID,sAchieveCount,strAchieve) SELECT @strCharID,sCoverID,sSkillID,sAchieveCount,strAchieve FROM USER_ACHIEVE_LOAD_DATA WHERE sStatus = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Karakter Genie Oluşturma*/
INSERT INTO USER_GENIE_DATA (strUserID,sGenieTime,strGenieOptions,sFirstUsingGenie) VALUES (@strCharID,0,0x00,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* User Seal Exp Oluşturma*/
INSERT INTO USER_SEAL_EXP (strUserID,sSealedExp) VALUES (@strCharID,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Return Data*/
INSERT INTO USER_RETURN_DATA (strCharID,ReturnSymbolisOK,ReturnisLogOutTime,ReturnSymbolTime) VALUES (@strCharID,0,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Quest Data */
INSERT INTO USER_QUEST_DATA (strUserID,sQuestCount,strQuest) VALUES (@strCharID,0,0x00)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_QUEST_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

/* Quest Closed Skill Data*/
INSERT INTO QUEST_SKILLS_CLOSED_DATA (strUserID,strQuestSkill,strQuestSkillCount,strCheck) VALUES (@strCharID,0x00,0,0)
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USERDATA_SKILLSHORTCUT WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SAVED_MAGIC WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_KNIGHTDATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM MAIL_BOX WHERE strRecipientID = @strCharID AND strRecipientID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_ACHIEVE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_GENIE_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_SEAL_EXP WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_RETURN_DATA WHERE strCharID = @strCharID AND strCharID IS NOT NULL
DELETE FROM USER_QUEST_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
DELETE FROM QUEST_SKILLS_CLOSED_DATA WHERE strUserID = @strCharID AND strUserID IS NOT NULL
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END
END

IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RETURN 4
END

COMMIT TRAN
RETURN 0
 
Katılım
4 Ara 2022
Mesajlar
29
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Yaş
27
Konum
istanbul
güzel bir soru, 83 levelden başlanması için nasıl bir yol izlemek gerekiyor ?
 
Üst Alt