PROGRAMLAMA Operatörler

PROGRAMLAMA Operatörler
1
615
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!

Mia

28 Nis 2020
930
199
314
Giriş

Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir. Yani bir operatör bir veya daha fazla nesne (değişken) üzerinde işlem yapan sembollerdir. Bu kısımdam aritmetik operatörler, atama operatörleri ve sizeof operatörü anlatıcaktır. Karşılaştırma Operatörleri, Mantıksal Operatörler ve Bit Düzeyinde işlem yapan operatörler daha sonraki bölümlerde incelenektir.


3.1 Aritmetik Operatörler

Değişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir. Bunlar Tablo 3.1'de listelenmiştir.

Tablo 3.1: Aritmetik Operatörler

Resimleri görmek için kayıtlı olmalısınız


3.2 Atama Operatörleri

Bu operatörler bir değişkene, bir sabit vaya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır.
Birleşik atama: bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler daha kısa yazılabilir. Eğer ifade

değişken = değişken [operatör] aritmetik ifade;

şeklinde ise, daha kısa bir biçimde

değişken [operatör]= aritmetik ifade;

olarak yazılabilir. Bu operatörler Tablo 3.2'de listelenmiştir.

Tablo 3.2: Atama Operatörleri

Resimleri görmek için kayıtlı olmalısınız


Bu tanımlamalara göre, aşağıdaki atamaları inceleyiniz:

/* bir arttırma işlemleri */
i++;
++i;
i += 1;
i = i + 1;


/* karmaşık atamalar */
f *= i; // f = f * i; anlamında
f *= i+1; // f = f * (i+1); anlamında
z /= 1 + x; // z = z / (1+x); anlamında

Bir arttırma veya eksiltme operatörlerini kullanırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü aşağıdaki türden atamalar bazen karışıklığa neden olur.

a = 5; // a = 5
b = a++; // a = 6 ve b = 5
c = ++a; // a = 7 ve c = 7

Program 3.1: Aritmetik ve atama operatörlerinin kullanımı
Resimleri görmek için kayıtlı olmalısınız


ÇIKTI

Resimleri görmek için kayıtlı olmalısınız


3.3 sizeof Operatörü

Veri tiplerinin, değişkenlerin ve dizilerin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Genel kullanımı:

sizeof(nesne)
şeklindedir. Program 3.2'de bu operatörün nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

Program 3.2: sizeof operatörün kullanımı
Resimleri görmek için kayıtlı olmalısınız


ÇIKTI

Resimleri görmek için kayıtlı olmalısınız


Programda sizeof(int) değeri ile sizeof(i) değerinin aynı olduğu görülür. dizinin boyutu 5 olduğu için, sizeof(dizi) = sizeof(int)*5 = 20 şeklinde hesaplanmaktadır. Diğerleri için benzer durum söz konusu. Ancak, str 4 elemanlı bir dizi olduğu halde sizeof(str) = 5 dir. Neden? Bunu ilerideki bölümlerde öğreneceğiz


 

xreal13x

Üye
12 May 2021
70
5
22
sen her şeyde en iyisisin, her gün büyümemize yardımcı olabilecek değerli bilgileri paylaştığın için çok teşekkür ederim
 
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!