PROGRAMLAMA SQL Sorgu Dili Komutları

PROGRAMLAMA SQL Sorgu Dili Komutları
1
1K
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!

Mia

28 Nis 2020
930
199
314
SQL KOMUTLARI

CREATE TABLE:
Yeni bir tablonun, alanlarının ve indekslerinin yaratılmasını sağlar.
CREATE INDEX: Belirlenen bir tablo için (index) yaratılmasını sağlar.
DROP TABLE: Belirtilen tablonun ve dizinlerin veri tabanından silinmesini sağlar.
ALTER TABLE: Tabloya yeni alanların ilavesini veya alan tanımlarınındeğiştirilmesini sağlar

Tablolarda yer alan verilerin nasıl seçileceğini, yeni kayıtların girilmesi, güncelleştirme ve kayıtların silinmesi sağlamak üzere DML komutları kullanılır. Bu komutların bazıları aşağıda özetlenmiştir.

SELECT: Belirlenen bir ölçüte göre tablo içerisindeki kayıtların seçilmesini sağlar.
INSERT: Tablo içinde yer alan kayıtlara bir yenisinin eklemesini sağlar.
UPDATE: Tablonun belirlenen bir kaydının alanlarını güncelleştirmek için kullanılır.
DELETE: Tablodan belirlenen kayıtların silinmesine neden olur

SQL programları içinde yukarıda belirtilen komutlar tek başına kullanılmaz. Komutların işlevlerini yerine getirmek üzere bazı yardımcı deyimlerden yararlanılır. Aşağıda bu deyimlerden bazıları özetlenmiştir.

FROM: Sorgulamanın hangi tablodan yapılacağını tanımlar.
WHERE: Sorgulama esnasında kullanılacak kıstası tanımlar.
GROUP BY: Kayıtları belirlenen alana göre gruplar.
HAVING: Her bir grubun uyması gereken ölçütü tanımlar.
CONSTRAINT: Dizin tanımlamasını ve bir diğer tablo ile ilişki kurulmasını sağlar

SQL İşleçleri

SQL bir dil olduğuna göre, doğal olarak bazı işleçlerinin kullanılmasına olanak sağlamalıdır. SQL ile kullanılacak mantıksal ve karşılaştırma işleçleri AND, OR, ve NOT biçimindedir.

AND: Seçme işleminin iki ayrı ölçütün birlikte gerçekleşmesi durumunda yapılacaktır.
OR: Ölçütlerden biri gerçekleştiğinde belirtilen seçme işlemi yapılacaktır.
NOT: Ölçütün gerçekleşmemesi durumunda yapılacak seçme işlemini tanımlar.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

< Belirlenen değerden küçük olanı belirler.
<= Belirlenen değerden küçük ve eşit olanı seçer.
> Belirlenen değerden büyük olanı seçer.
>= Belirlenen değerden büyük ve eşit olanı seçer.
<> Belirlenen değer eşit olmayanları tanımlar

BETWEEN: İki değer arasındaki değerleri belirler.
LIKE: Belirlenen iki kalıba uygun olanları tanımlar.
IN: Bir veri tabanı içindeki kayıtları belirler.

SQL Fonksiyonları

Sorgulamanın yaratılması esnasında, bazı fonksiyonlar kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

AVG: Belirlenen bir alan içindeki verilerin ortalamasını hesaplar.
COUNT: Seçilen kayıtların sayılmasını sağlar.
SUM: Belirlenen alandaki verilerin toplamının sağlar.
MAX: Belirlen alandaki en büyük değeri bulur.
MIN: Belirlenen alandaki en küçük değeri bulur
 
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!