PROGRAMLAMA Yapay Zeka Hakkında Herşey

PROGRAMLAMA Yapay Zeka Hakkında Herşey
1
1K
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!

Mia

28 Nis 2020
930
200
314

Yapay Zeka Nedir?


Yapay zeka kısaca; insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Başka bir deyişle
yapay zeka; bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlar.

Yapay zeka, son dönemlerde hem dünyada hem ülkemizde tartışılmaya başlandı. Kimisi yapay zekanın insan gücünü azaltacağını, bu nedenle işsizliğe yol açacağını, kimisi ise büyük fırsatlar doğuracağını öngörüyor.

Peki nedir bu yapay zeka?

En basit ifadeyle yapay zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yapay zeka pek çok biçimde kendini gösterir.

Örnek;


→ Sohbet robotları, müşterilerin sorunlarını daha hızlı bir şekilde anlamak ve daha verimli cevaplar vermek için yapay zekadan yararlanır

→ Akıllı asistanlar, zamanlamayı iyileştirmek için büyük kullanıcı tanımlı veri kümelerinden kritik bilgileri çekmek için yapay zekadan yararlanır

→ Öneri motorları, kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre TV programları için otomatik öneriler sunabilir

Yapay Zeka, herhangi bir özel biçim veya işlevden ziyade süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneği ve süreci ile ilgilidir. Yapay Zeka dendiğinde zihinlerde dünyayı ele geçiren çok fonksiyonel, insan benzeri robotlar canlansa da yapay zeka insanların yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. İnsan yeteneklerini ve katkılarını önemli ölçüde geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle oldukça değerli bir ticari varlıktır.Yapay zeka, insan zekasının, bir makinenin kolayca taklit edebileceği ve en basitten daha karmaşık olanlara kadar görevleri yerine getirebileceği şekilde tanımlanabileceği ilkesine dayanır. Yapay zekanınhedefleri öğrenme, akıl yürütme ve algıyı içerir.

(AI), insanlar gibi düşünmeye ve eylemlerini taklit etmeye programlanmış makinelerde insan zekasının simülasyonunu ifade eder. Terim, öğrenme ve problem çözme gibi bir insan zihniyle ilişkili özellikleri sergileyen herhangi bir makineye de uygulanabilir.
Yapay zekanın ideal özelliği, belirli bir hedefe ulaşmak için en iyi şansı olan eylemleri rasyonalize etme ve alma yeteneğidir.
Yapay Zekânın Günümüzdeki Yeri ?

Yapay zeka kısaca, insan beynini bir makine içerisinde tasarlamak ve bu tasarımın akıl yürütme, bilgi sunumu, planlama, öğrenme, algılama, harekete geçirme becerisini sağlamak olarak tanımlayabiliriz....

Günümüzde yapay zekâ bizlere bir çok yenilikler sunar, belirgin örnek olarak;
Google Asistan: Yapay Zekâ tarafından desteklenen mobil ve akıllı cihazlarda bulunan Google tarafından geliştirilen sanal bir kişisel asistandır. Bizler için İnternet’te arama, etkinlikleri planlama ve cihaz donanım ayarlarını yapabilme gibi kişisel asistan olarak "Yapay Zeka" yaratıcılığını canlandırır.

Google Duplex: Google Asistanının insan sesini taklit ederek, bizlerin işlemlerini kolaylaştıran bir uzantıdır. Bizlerin hayatımızda Randevu almak, kuaförü aramak, restoran rezervasyonu gerçekleştirmek veya bizlere operatör görevi sağlayabilir. Duplex "Yapay Zekâ" nın insana benzer, doğal bir ses ve dilde konuşmak amacıyla yaratılmıştır.

Yapay Zekânın Günümüzdeki Kullanım Alanları ?
Tıp:Yapay zeka algoritmaları, verilerin daha iyi analiz etmesini ve hastanın tedavisinde gidilen sürecin değerlendirmesi gibi kararların alınmasına kadar AI kişiselleştirilmiş tıp devrimini yönlendirecektir.

Siber Güvenlik: USC uzmanları yapay zeka tarafından sağlanan kendi kendine öğrenme ve otomasyon yeteneklerinin verileri daha sistematik yürütülebikcegini ve güvenliğin üst seviyede tutulabilcegini "Yapay Zekâ" yaratıcılığıyla söylüyor.

Yapay zeka ve Müşteri Hizmetleri: Kullanıcıları mevcut ürünler hakkında bilgi ve çevrimiçi teknik yardım alma hatta teknik servis randevusu oluşturabilir.. Sesli komut sistemi ile sizinle iletişim kurduklarında sesinizi yorumlayarak sorularınıza uygun danışmanlık servisi sağlayabilir..

Yapay zekâ bizleri her konuda şaşırtabilecek bir yaratıcılığa sahiptir. Yapay Zekâ günümüzde hızla gelişmeye devam etmekte ve bizlerin de gördükleri üzere şaşırtmaya devam ediyor. Örnekler dışında Günümüzde, Yapay zeka ve E-ticaret/ Yapay zeka ve Akıllı şehirler/ Yapay zeka ve Havaalanı/ Yapay zeka ve Bankacılık ve Finansal Hizmetler/ Yapay zeka ve Eğitim/ Gibi Alanlarda bizlere en iyi "Yapay Zekâ" yaratıcılığı sunuluyor...


Yapay Zeka Türleri

1. Salt Tepkisel
Yapay zekânın en basit formu olan bu tür, infografik anlatımına göre etrafındaki çevreyi veya durumu tamamen algılayarak gördüklerine göre davranış sergiler. Daha geniş bir dünya görüşü olmayan ve tamamen tepkisel hareket eden bu yapay zeka türü, anıları şekillendiremez. Hafızası olmadığı için geçmiş deneyimlere göre güncel konular için karar veremez. Sadece tek bir alanda uzmanlaşabilir. İnfografikte bu türe örnek olarak IBM’in satrançta Kasparov’u yenen bilgisayarı Deep Blue ve insan Go oyuncularını yenen Google’ın AlphaGo’su veriliyor.

2. Limitli Hafıza
Yapay zeka evriminde limitli hafıza tipi AI, geçmişte öğrendiği bilgileri toplar ve daha önceden programlanmış olan bilgilerinin üzerine ekler. Doğru kararlar vermek ve uygun şekilde aksiyon almak için yeterli deneyime ve belleğe sahiptir. İnfografikte bu tip yapay zekaya örnek olarak sürücüsüz araçlar, chatbot çeşitleri ve kişisel sanal asistanlar veriliyor.

3. Zihin Teorisi
Üçüncü türden yakınlaşmaları hatırlatan bu yapay zeka formu ise, etrafındaki insanların davranışlarını etkileyen duygu ve düşüncelerini anlayabilme kapasitesine sahip. Hisleri, davranışlarının kaynağı olan motivasyonları, beklentileri anlayabilir ve sosyal olarak etkileşime girebilir. Henüz üzerinde çalışılan bu tür, gelecek yapay zeka sınıfı olarak görülüyor. Star Wars evrenindeki R2-D2 ve C-3PO robotları ile I, Robot filmindeki Sonny örnek gösteriliyor.

4. Öz Farkındalığı Olan
Farkındalığı olan AI türleri, kendisini ifade edebilir. Zihin teorisinin uzantısı olarak içinde bulunduğu durumu fark edebilir, kendi benliğinin farkına varabilir, başkalarının hislerini tahmin edebilir ve sonuç çıkarabilir. İnfografiğe göre zeki, duyarlı ve bilinçli olan bu tür, makinelerin gelecek jenerasyonu olarak tanımlanıyor. Örnek olarak ise Ex Machina filmindeki Eva ve Humans dizisindeki sentetikler veriliyor. Buna bir de WestWorld dizisindeki host karakterleri ve tabii ki Blade Runner replikantlarını ekleyebiliriz.Yapay Zeka’nın Alt Dalları

→ Makine Zekâsı (Sembolik Yapay Zekâ)

→ Yapay Sinir Ağları (Sibernetik Yapay Zekâ)

→ Doğal Dil işleme (Dil ile düşünme)

→ Konuşma Sentezi (Yapay Konuşma)

→ Konuşma Anlama (Konuşma Analizi)

→ Uzman sistemler

→ Örüntü Tanıma

→ Genetik Algoritmalar

→ Genetik Programlama

→ Bulanık Mantık

→ Çoklu Örnekle Öğrenme(Multiple Instance Learning)Yapay Zeka İlk Kullanımı

Yapay zeka terimi 1956'da üretildi, ancak yapay zeka, artan veri hacimleri, gelişmiş algoritmalar ve hesaplama gücü ve depolama alanındaki iyileştirmeler sayesinde bugün daha popüler hale geldi.

1950'lerde erken AI araştırmaları problem çözme ve sembolik yöntemler gibi konuları araştırdı. 1960'larda ABD Savunma Bakanlığı bu tür çalışmalara ilgi duydu ve temel insan akıl yürütmesini taklit etmek için bilgisayar eğitimi almaya başladı. Örneğin, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) 1970'lerde sokak haritalama projelerini tamamladı. DARPA, Siri, Alexa veya Cortana'nın ev isimleri olmadan çok önce 2003 yılında akıllı kişisel asistanlar üretti.


Yapay genel zekâ'yı onaylayan testler

Turing Testi

İkinci bir insana görünmeden bir makine ve bir insan konuşmalıdır, ikinci insan bu iki konuşundan hangisinin makine olduğunu anlamalıdır, eğer makine bu ikinci insanı kısıtlı süre içinde kandırıp kendini insan olarak düşündürürse testi geçer. Not: Turing zeka için yeterli bir test değildir, ama akıllı bir makinenin geçmesi gerekli olduğu bir testtir.

Kahve Testi (Wozniak)

Bir makine sıradan bir Amerikan evine girmek ve nasıl kahve yapılacağını bulması gereklidir: kahve makinesini bulmak, kahve bulmak, su eklemek, bir kupa bulmak ve uygun düğmelere basarak kahveyi demlemek.

Robot Kolej Öğrencisi Testi (Goertzel)

Bir makine bir üniversiteye kaydolur, insanların alacağı aynı sınıfları alıp geçer ve bir derece alır.

Görevlendirilme Testi (Nilsson)

Bir makine ekonomik olarak önemli bir işe girer ve o işi bir insan kadar iyi bir şekilde gerçekleştirir.

Düz paket mobilya testi (Tony Severyns)

Bir makine, mobilya paketini açmak ve bir araya getirmek zorundadır. Tüm armatürleri doğru şekilde yerleştirerek talimatları okumalı ve ürünü tanımlandığı şekilde monte etmelidir.

Yapay Zekanın Geleceği

Milenyum çağının en alevli tartışması olan yapay zeka, şimdiden insanları kutuplaştırmaya başladı. Bir gün dünyayı ele geçirerek insanlığa hükmedecekleri düşüncesiyle, aslında iyi huylu ve insanlığın gelişmesine katkı sağlayacak oldukları fikri tartışmalara yol açıyor. Peki yapay zeka bizlere gerçekte ne vadediyor?Dünyanın en iyi filmlerinden bir tanesi olan The Matrix'in temel öğretisi, insanlığın yapay zekanın elinde esir düştüğü bir geleceğe dayanıyor. İnsanlardan daha üstün olan robotlar, insanların bilinçlerini yazılım dünyasına hapsederler. Bu evrende insanlar, kendileri gibi gözüken yapay zeka robotlarıyla savaşırlar.

Teknolojinin ilerlemesi ve yapay zekanın hayatımızı daha çok entegre hale gelmesiyle işsizlik artabilir, buna bağlı olarak daha önce görülmemiş ekonomik krizler ve kaynak yetersizliği baş gösterebilir. 1920'li yılların sonunda başlayan ve 10 senenin sonunda II. Dünya Savaşı ile neticelenen ekonomik krizin temel nedeni, üretimin fazla olmasıydı. Hayat giderek pahalılaştı, böylece üretilen ürünü satın alacak insan sayısı azaldı.

Günümüzde de yapay zekaya bağlı ekonomik krizin etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladık. Çoğu meslek yok olma aşamasında. İlerleyen zamanlarda insanlığın varlık gösterdiği iş alanları giderek yok olmaya devam edecek. Bu da işsizliğe, işsizlikten dolayı alım gücünün düşmesine ve ürünleri alacak insanların azalmasına sebep olacak.

İnsan nüfusunun büyük bir kısmının vasıfsız kılacak yapay zekalar, günümüzde de zaten çok değerli görülmeyen insan hayatının değerini daha da düşürecek. Herkesin eşit koşullarda yararlandığı bir teknoloji ne geçmişte oldu, ne günümüzde oluyor ne de gelecekte olacak. Yapay zeka da şüphesiz ki insanın değer kaybetmesine sebep olacak.

Yapay zekalı robotlar tarafından üretilen yapay zekalı silahlar, insansız arabaların varlığı kadar gerçek olabilir. Çoğu bilim adamı ve mühendis, devletlere yapay zeka destekli silah üretmemeleri konusunda sürekli çağrıda bulunuyorlar. Google vb. teknoloji şirketleri, insansız hava araçlarını [yapay zeka yazılımlarıyla destekliyorlar. Hedefini belirledikten sonra infaz eden robotların geleceği de çok uzak görünmüyor.

Peki insanı insana kırdırabilecek bir yapay zeka mümkün mü? Direkt olarak böyle bir etki yaratması muhtemel bir yapay zeka oluşumu zor olsa da, yukarıda yaşanabilecek olası durumlar insanlığın kendi içinde büyük sorunlar yaşamasına yetecektir. Bir ülkenin ürettiği yapay zekalı silahın başka ülke sınırları içerisinde masum insanları öldürdüğünü hayal edin. Önüne geçilemez bir III. Dünya Savaşı'nın, hatta insanlığın sonunun habercisi olabilir.

Yapay Zeka Grupları
Reaktif Makineler: Uyaranlara karşı tepki gösteren yapay zekalardır. Deep Blue adlı yapay zekanın 1997'de dünya satranç şampiyonu Kasparov'u yenmesini reaktif makinelere örnek gösterebiliriz. Geçmişte yaşadıklarını analiz ederek öğrenen, anlık uyaranlara tepki gösteren makinelerdir. Makine öğrenimi adı verilen sistem, yapay zekanın en büyük parçasını oluşturur.

Kısıtlı Hafızaya Sahip Makineler: Geçmiş olaylardan öğrenemeyen, verileri kısa süre içerisinde yok eden yazılımlardır. Trafik ışıkları ve online mesajlaşma yazılımları kısıtlı hafızaya sahip makinelere örnektir.

Zihin Teorisine Dayalı Makineler: İnsanların korkuyla baktığı bu yazılımlar genellikle insan hayatını kolaylaştırma üzerine büyük görev üstlenirler. Önceki gruplarda bulunan tüm özelliklere sahip olan bu makineler, insanlarla iletişim kurabilir, duygu ve düşüncelerinizi tanımlayarak ona göre tepki verebilirler. Hatta sosyal etkileşimde bulunarak, tıp alanında insanların tedavisi için de kullanılıyorlar.

Öz Farkındalık Sahibi Yazılımlar: Zihin teorisine dayalı makinelerin ileri bir versiyonu olan öz farkındalık sahibi yazılımlar, belirli bir bilince sahiptir. Düşsel kavramları anlayabilir ve yorumlayabilirler. Yapay zekanın gelecekteki konumuyla ilgili tartışmalar da daha çok öz farkındalık sahibi olması beklenen makineler üzerinedir.


Yapay Zeka İle Gelecekte Neler Mümkün?

☛ Nükleer felaketleri ve trafik kazalarını önleyebilirler. Deprem, yangın vb. doğal afetlerden sonra yapılan çalışmalarda insanların hayatlarını kurtarabilirler.

☛ İnsanlar, güçlerinin yetmedikleri yerlerde, daha ağır yükleri kaldırabilmek için özerk yapay zekaya sahip ek uzuvlar kullanacaklar.

☛ Doğuştan veya sonradan herhangi bir uzvunu kaybetmiş olan insanların hayatları, yapay zekaya sahip mekanik uzuvlarla kolaylaşacak.

☛ Erken teşhis koyarak insanların hayatlarını kurtaracak. Dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi ameliyat yapabilecekler.

☛ İklim değişikliğinin etkilerini minimuma indirgeyecek akıllı bilgisayarlar tasarlanacak.

☛ Uzay araştırmalarında en büyük silahımız yapay zeka olacak. Ayrıca, uzaydan bile daha az bildiğimiz okyanusun derin sularında yapay zekalar görevlendirilecek.

☛ İnsan ilişkileri değişecek. İlerleyen dönemde insanların birbirleriyle iletişim kurmak yerine yapay zeka ile arkadaş oldukları görülebilecek.
Günümüzün evcil hayvanları, geleceğin dost canlısı robotları olacak.

☛ Günlük rutin ve sıkıcı işleri yapay zeka üstleneceği için insanlara daha çok boş vakit kalacak.


Yapay Zekanın Geldiği Son Nokta: Google Duplex

Google, 2018 yılının ilkbahar mevsiminde organize ettiği geliştiriciler toplantısında, Duplex adı verilen bir sistemi tanıttı. Google Asistan ile bütünleşebilen Duplex telefon araması yapıp, aradığı kişiyi insan olduğuna inandırabiliyor. Hem erkek hem de kadın seslerini, konuşma aksanlarını başarıyla taklit edebilen sistem, robotik konuşmaları da tarihe gömeceğe benziyor.
 
  • Like
Tepkiler: texsas330

texsas330

Üye
21 Şub 2021
21
0
18
anlatim için cok teşekkur ederim ama yapay zeka muhendıslık ıcın kendı dılın gıbı programlama bılmek gerekır
 
Forum sitemizde mesaj sayısı kasmak için oto mesaj yanıtlayıcı programlar kullanmak kesinlikle yasaktır.
Lütfen yorum yaparken ( ty,tyty, +++++, up up, asasdasf ) vb. anlamsız ifadeler kullanmayalım. Bu şekilde yorum yapan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır.
Spam mesajlar atan kişileri RAPOR butonu ile bize bildiriniz!